BÜRO KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

  • Çalışma Dilekçesi
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi ( Açılış Tutanağı)
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Kaşe Talep Formu (Formlar üye tarafından eksiksiz doldurulacak ve kontrolü Oda tarafından yapılacak.) ( 2 Adet)
  • Kaşe ücretini yatırdığına dair dekont. ( 396 TL)

Not: İş Bankası Ankara Küçükevler Şubesi – 4211 0723472 no’lu TÜRMOB hesabına yatırabilirsiniz.

  • Bağ-Kur’a giriş yazısı ıslak imzalı