Odamıza Nakil İşlemleri

Nakil Talebi Yapılacak Odaya Verilecek Evraklar

  1. Nakil Dilekçesi
  2. İkametgâh

*Dosya, İlgili Odadan geldikten sonra üye kayıt işlemleri için başvuru yapılacaktır.

  1. SM/SMMM ruhsat ve kimlik başvuru formu (2 Adet)
  2. Meslek Mensubunun ruhsat ve kimliğinin aslı
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( 2 Adet)
  4. Nakilden dolayı Odaya giriş ücreti ( yarım) ve Nakil gelinen Odaya ödenmediyse maktu aidat, ödendiyse ödendi belgesi.
  5. 8 Adet Biyometrik fotoğraf
  6. Nakilden dolayı ruhsat ve kimlik yenileme için İş Bankası Ankara Küçükevler Şubesi – 678021 no’lu TÜRMOB hesabına (Ruhsat Yenileme: 105 TL + Kimlik Yenileme: 70 TL) yatırıldığına dair dekont.
  7. Resmi Kuruma hitaben Adli Sicil Kaydı