Mesut Erhan CİHANTESMER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

mecihan

1969 Nevşehir-Avanos doğumlu Mesut Erhan Cihan, orta ve lise öğrenimini Avanos Lisesinde tamamlamıştır. 1991 yılında Dokuz Eylül Ün.M.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Maliye bölümü lisansını,  2015 yılında Anadolu Ün. AÖF Hukuk(Adalet)  bölümü ön lisansını almıştır. Halen Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Vergi ve Ceza Hukuku dersinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

29.11.1995 tarihinde  SMMM Belgesini, 21.01.2013 tarihinde Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını, 18.07.2013 Tarihinde Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Belgesini almıştır.

Mesleğe  ilk  Avanos’ da   başlamış olup  25.05.2009 tarihinden itibaren  SMMM ofisini Avanos’ dan Kayseri’ye  nakletmiş  ve halen  Kayseri’ de  mesleki faaliyetini icra etmektedir.

Mesut Erhan Cihan, 2007-2008 yıllarında TÜRMOB’ un düzenlediği, TESMER Sürekli Eğiticiler (Formatör) Eğitimlerine  katılmış, eğitim sonunda Formatör Eğitimci olarak Nevşehir SMMMO bünyesinde Vergi Hukuku, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri konularında  seminer sunumları gerçekleştirmiştir.

Mesut Erhan Cihan ayrıca, 1996-2009 tarihleri arasında Nevşehir SMMM Odasında Disiplin Kurulu Üyeliği ve Eğitim Komisyonu faaliyetlerinde de bulunmuştur. 2009 yılından itibaren Kayseri SMMM Odası  bünyesinde düzenlenen  Staja Başlama ve Yeterlilik Sınavları kurslarında Finansal Tablolar Analizi ve Maliyet Muhasebesi derslerinden eğitimler , Vergi ve Muhasebede İhtilaflı Konular, Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Kontrol konularında   sunumlar gerçekleştirmektedir. Ayrıca  10.02.2017 tarihinde Aksaray SMMM Odası bünyesinde Vergi ve Muhasebede Özellikli Konular konusunda  seminer sunumu gerçekleştirmiştir.

Mesut Erhan Cihanın uzmanlık ilgi alanları ; Vergi ve Ceza Hukuku, Finansal Muhasebe, Şirket Kuruluşu, Tasfiye yoluyla veya Tasfiyesiz fesih, Nevii (tür) değişikliği, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe Denetim ve Mali Revizyon, Muhasebe Sistemi Kurulumudur.

Yayınlanan makaleleri arasında;

– ‘Şahıs Şirketlerinin Limited Şirket Nevi’ne Dönüştürülmesi’ – E-Yaklaşım Dergisi

– ‘Ortaklardan Birinin Talebi Üzerine Ve Haklı Nedenlerden Dolayı Mahkeme Kararıyla Limited Şirket Sona Erebilir Mi?’ – Diyalog Dergisi

– ‘Başka Meslek Ünvanında Bulunmayan Sözcük Sorunsalı Ve Çözüm Önerlerimiz’ – KS.M.M.M.O Erciyes Dergisi

– ‘180 Ve 280 Nolu Hesaplarda Siz Hangi Yöntemi Kullanıyorsunuz’ sayılabilir.

Evli olup bir kız çocuk babasıdır.